Advies over en op basis van marketing intelligence. Wij helpen bij het inrichten van een volledig marketing intelligence proces, maar ook ondersteunen we u bij actuele vraagstukken met de juiste data en analyse, zodat u de beste beslissing kunt nemen.

  • De interne en externe analyse van uw strategisch (marketing)plan
  • Ontwerpen en bouwen van een welkomst-, loyaliteits- of retentieprogramma
  • Ontwerpen, bouwen en onderhouden van een effectieve en efficiënte (marketing) gegevens- en informatievoorziening.
  • Maken van een raamwerk en toolbox voor het uitvoeren en interpreteren van analyses en het nemen van beslissingen op basis van de uitkomsten.
  • Verbeteren van kennismanagement voor het delen en behouden van kennis in de eigen organisatie.
  • Het maken van (strategische) segmentatiemodellen.
  • Een datascan voor het bepalen van de status van uw gegevensvoorziening.

Meer weten? Neem contact met ons op.