Bij het transformeren van data naar inzichten, die je kunt gebruiken voor het nemen van dagelijkse (operationele) beslissingen of de niet alledaagse strategische keuzes, geeft het marketing intelligence proces houvast.

Van data naar informatie

In de informatievoorziening wordt data omgezet naar informatie waarmee de huidige situatie en de gemaakte keuzes worden beschreven en beoordeeld. De informatievoorziening is het alarmsysteem van de organisatie. En het meest tastbare deel van marketing intelligence door het gebruik van rapportagesystemen en visualisaties.

Een goede informatievoorziening geeft tijdig signalen over de voorziene en onvoorziene veranderingen in de markt en het klantgedrag.

Van informatie naar intelligence

In deze fase van het marketing intelligence proces worden de signalen uit de informatievoorziening verder uitgediept en verklaard. Ook kan een voorspelling worden gedaan over de gevolgen bij ongewijzigd beleid en wat de opties en gevolgen zijn als het beleid wordt aangepast.

Bij het creëren van intelligence en het verklaren en voorspellen van patronen maken we gebruik van analyses. In deze fase is statistische kennis belangrijk om betrouwbare analyses te kunnen maken, maar nog belangrijker is de vaardigheid het om de juiste vragen te stellen. Een slimme analyse geeft inzicht in de opties en helpt je deze te beoordelen op effectiviteit, uitvoerbaarheid en draagvlak.

Meer weten? Neem contact met ons op.